Tag Archives: Neurowetenschap

Pupilverwijding en hartslag, vroege autisme indicator?

Hartslag en autisme

Meestal wordt bij een kind de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) gesteld zodra deze een paar jaar oud is en als blijkt dat gedrags-, spraak- en ergotherapie niet effectief zijn. Dankzij een machine-learning (AI) algoritme dat is ontwikkeld door neurowetenschappers, in samenwerking met Boston Children’s Hospital, kan het diagnosticeren van ASS nu veel eerder gebeuren.

De onderzoekers gingen op zoek naar voorspellende indicatoren in de pupilverwijding en de hartslag van kinderen op basis van de hypothese dat personen met een ASS atypisch gedrag vertonen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de cholinerge circuits in de hersenen, die gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor opwinding, bijzonder worden beïnvloed, wat op zijn beurt leidt tot abnormale pupilverwijding en verandering van de hartslag.

Lees verder