Category Archives: Wetenschap

Alles over wetenschap en autisme

Wie kraakt de code “Autisme”?

Rubix puzzel
Code Autisme

Autisme is genetisch (nog) niet te voorspellen. Er zijn wel een tweehonderdtal risicogenen bekend, maar geen enkel gen is 100% in staat om Autisme te voorspellen. Onderzoekers gaan er dan ook van uit dat het autisme-gen niet bestaat. Toch blijft een team van artsen, psychologen, ingenieurs en genetici van het UZ Leuven proberen om “de code van Autisme” te kraken.

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die doorgaans onregelmatig verloopt. Soms blijven kenmerken lang sluimeren om op een bepaalde leeftijd toch door te breken. Soms lijkt een kind al op de leeftijd van een paar maanden duidelijk autistische kenmerken te vertonen, maar vlakt dat weer af en blijkt het gezond.

Autisme is pas in 1943 wetenschappelijk beschreven. Het is een gedragsprobleem dat zich uit in moeilijkheden met communicatie en in het sociaal verkeer. Sommige onderzoekers denken dat het auti-brein anders geconnecteerd is, wat de overgevoeligheid voor prikkels zou kunnen verklaren. Een andere veronderstelling is dat de hersenen van mensen met autisme anders reageren op sociale interactie. Menselijke interactie en oogcontact activeren normaal gezien ‘beloningssystemen’ in het brein, en dat maakt van de mens een sociaal dier. Bij mensen met autisme zou dat niet zo zijn, waardoor ze minder geneigd zijn dat contact op te zoeken.

Onderzoekers kunnen op dit moment niet naar een stel hersenen kijken en vaststellen: dit is een auti-brein, of niet. In de hersenactiviteit van patiënten zijn veel overeenkomsten, maar ook verschillen. Wetenschappers zien ook overeenkomsten met de hersenen van mensen die lijden aan ADHD, maar die gelden dan weer niet voor alle mensen met autisme.

De vaststelling dat de aandoening vaker voorkomt bij verwanten deed wetenschappers lang hopen op de vondst van ‘het auti-gen’. De jacht op een biomarker, een onweerlegbaar biologisch bewijs dat iemand een bepaalde aandoening heeft, is in volle gang voor heel wat mentale aandoeningen, van burn-out tot depressie. Toch zijn de meeste onderzoekers sceptisch over het resultaat van die moeizame en vaak technisch complexe zoektocht.

Lees het volledige artikel op detijd.be