Category Archives: Balans

Posts van Balans

Balans

 • Middelen Nationaal Programma (NPO) onderwijs ook voor thuiszitters?
  by Balans on 22/07/2021 at 09:54

  Samen met Ouders & Onderwijs heeft Balans zich ingezet om (een deel van) de middelen vanuit het NPO ook beschikbaar te maken voor thuiszitters. Deze groep kinderen en jongeren heeft immers al veel langer dan alleen tijdens de Coronaperiode geen of minder toegang tot onderwijs. Waar tijdens de lockdown de scholen binnen no-time bleken te The post Middelen Nationaal Programma (NPO) onderwijs ook voor thuiszitters? appeared first on Balans Digitaal.

 • Moeite met het schrijven van een kaartje naar huis?
  by Balans on 21/07/2021 at 08:49

  Kinderen die op kamp gaan met school of een vakantiekamp, krijgen vaak als opdracht een brief of een kaart naar huis te schrijven. Een moeder van een kind met DCD en heel veel moeite met schijven, heeft daarom deze standaardbrief gemaakt. We mogen deze brief delen, zodat ook andere kinderen hier gebruik van kunnen maken. The post Moeite met het schrijven van een kaartje naar huis? appeared first on Balans Digitaal.

 • Stand van zaken onterechte vermeldingen in de Verwijsindex Risicojongeren (VIR)
  by Balans on 21/07/2021 at 07:34

  Gesprek Multisignaal Naar aanleiding van de open brief aan de VNG over de signalen die wij van ouders kregen over het onrechtmatig gebruik van de verwijsindex, ontvingen wij (BVIKZ en Balans) een reactie van het bestuur van de gebruikersvereniging van MULTIsignaal. MULTIsignaal is de verwijsindex die door ongeveer 70% van de Nederlandse gemeenten wordt gebruikt. We hebben een goed gesprek gehad, waarin The post Stand van zaken onterechte vermeldingen in de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) appeared first on Balans Digitaal.

 • Update: Meldpunt onveilige situaties buíten de thuissituatie
  by Balans on 21/07/2021 at 07:25

  Regelmatig horen we bij Balans van ouders dat zij zich zorgen maken over de geestelijke en/of lichamelijke veiligheid van hun kind in een omgeving buiten het gezin. Bijvoorbeeld op school, in de jeugdzorg of sportclub. Ook horen wij dat het melden van deze situaties bij verantwoordelijke instanties, vaak geen zin heeft, omdat deze niet in The post Update: Meldpunt onveilige situaties buíten de thuissituatie appeared first on Balans Digitaal.

 • Medicatie mee op reis
  by Balans on 16/07/2021 at 09:20

  Veel mensen die op vakantie gaan, weten niet dat hun medicijnen, zoals ADHD-medicatie, zware pijnstillers of slaap- en kalmeringsmiddelen, onder de Opiumwet vallen. Deze medicijnen mag je niet zonder een speciale verklaring mee nemen naar het buitenland. Je kunt dan aan de grens aangehouden worden en bent strafbaar. Dit geldt ook voor reizen binnen Europa The post Medicatie mee op reis appeared first on Balans Digitaal.