Category Archives: Nieuws

Autypisch verzamelt data, catagoriseert en publiceert zodat je het zelf niet hoeft te bewaren.

Eetproblemen en autisme

Autypisch
Anorexia en autisme

Meisjes en vrouwen in het autismespectrum hebben een hoger risico op anorexia nervosa dan mannen, suggereert onderzoek. Meisjes hebben ook meer kans dan jongens om niet gediagnosticeerd te worden met autisme, omdat hun symptomen kunnen worden aangezien voor de eetstoornis.

Onderzoekers van het Kings College in London schrijven in een artikel van ‘Current Psychiatry Reports’ dat tussen de 4 en 52,5 procent van de anorexia-patiënten een klinische diagnose van een autismespectrumstoornis heeft. Over het algemeen heeft 1 tot 1,5 procent van de bevolking autisme.

Continue reading

Filemon in de ICT

Presentator Filemon Wesselink wil de krapte op de ICT-arbeidsmarkt indammen door mensen met autisme in te zetten. Hij werkt samen met SlimInICT! uit Kelpen-Oler en lanceert FilemonindeICT.nl.

Wesselink stelt dat autisme vaak analytische kwaliteiten met zich meebrengt, van belang in de sector waar vele vacatures zes maanden openstaan en de helft niet ingevuld raakt.

Continue reading

Groot tekort aan leerkrachten in het voortgezet speciaal onderwijs (vso)

STIP VSO Utrecht

Door een groot tekort aan leerkrachten zijn klassen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) te groot. De scholieren hebben juist behoefte aan kleine klassen. Eigenlijk is een klas van twaalf, maximaal vijftien, leerlingen wenselijk, toch zijn klassen van 19 leerlingen geen uitzondering.

Op het vso zitten tieners die veel aandacht en begeleiding vragen. Ze hebben complexe thuissituaties; sommige ouders spreken nauwelijks Nederlands, kinderen zitten soms tot diep in de nacht te appen waardoor hun dag- en nachtritme compleet is verstoord en er speelt soms huiselijk geweld. Maar er zijn ook leerlingen met bijvoorbeeld autisme.

Continue reading

Vier theorieën over autisme

Autisme kent vier typische bijzonderheden die zijn te koppelen aan verschillende theorieën; 1. De theorie van de zwakke centrale coherentie, 2. De Mindblindnesstheorie (Theorie of Mind (TOM)), 3. De theorie van executief disfunctioneren, 4. Theorie van de contextblindheid. Hierna volgt een korte uitleg van de theorieën.

Continue reading

Kinderen met autisme missen heilzame bacteriën

Autisme en de darmflora

Wetenschappelijk onderzoek blijft interessante verbanden leggen tussen het darmmicrobioom en de menselijke gezondheid, inclusief alles van depressie tot PTSS tot auto-immuunziekte. Een ander voorbeeld hiervan zijn de opkomende banden tussen darmgezondheid en autisme, met een opwindende nieuwe studie die aantoont hoe het stimuleren van microbiële diversiteit via fecale transplantaties de symptomen op de lange termijn drastisch kan verminderen.

Continue reading