De emotionele problemen van autistische kinderen kunnen aanhouden tot in de jonge volwassenheid

Autypisch

Een onderzoek dat 126 autistische mensen in Engeland volgde vanaf hun jonge leeftijd tot 23 jaar, vond weinig verbetering in hun gedrags- en emotionele problemen. Kinderen met autisme hebben meer kans dan hun neurotypische leeftijdsgenoten om emotionele en gedragsproblemen te hebben. Eerdere studies schatten dat tot 84 procent van deze kinderen angstig is en tot 47 procent depressief is . Overal voldoet 30 tot 80 procent van de kinderen met autisme ook aan de criteria voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD).

De onderzoekers meldden eerder dat 70 procent van de autistische kinderen van 10 tot 12 jaar aanvullende psychiatrische en gedragsstoornissen heeft. Het nieuwe werk laat zien dat de emotionele en gedragskenmerken van deze kinderen  in de vroege volwassenheid slechts licht verbeteren.

De resultaten moeten worden bevestigd, maar ze kunnen belangrijk zijn. Deze resultaten zijn in maart gepubliceerd in Autism .