Comorbiditeit bij ASS

Comorbiditeit Autisme
Comorbiditeit Autisme

Middels een systematische review en meta-analyse hebben onderzoekers onderzoek gedaan naar comorbiditeit bij autisme. Uit dit onderzoek blijkt dat autisme in 28% van de gevallen samengaat met ADHD en in 20% van de gevallen met angststoornissen. Hieronder staan de acht meest voorkomende bijkomende psychische aandoeningen bij autisme.

Gelijktijdige geestelijke gezondheidsproblemen komen vaker voor bij autisme dan bij de algemene bevolking. Een zorgvuldige beoordeling van de geestelijke gezondheid is een essentieel onderdeel van de zorg voor alle mensen in het autismespectrum en moet in de klinische praktijk worden ge├»ntegreerd. 

Comorbiditeit bij Autisme

28% voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)
20% voor angststoornissen
13% voor slaap-waakstoornissen
12% voor verstorende, impulsbeheersing en gedragsstoornissen
11% voor depressieve stoornissen
9% voor obsessief-compulsieve stoornis (OCD)
5% voor bipolaire stoornissen
4% voor schizofreniespectrumstoornissen

In het onderzoek is niet gezocht naar een overlap met bijvoorbeeld HSP of eenzaamheid, want dit zijn geen aandoeningen die in de DSM-5 zijn opgenomen.

Bron: The Lancet