Schaf CBR-keuring af bij ASS

CBR

Karol Henke, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) , pleit namens het NVA voor het afschaffen van de CBR-keuring bij mensen met autisme. Karol Henke: “De NVA heeft de afgelopen maanden bij meerdere instanties intensief gezocht naar cijfers over het verband tussen autisme en auto-ongelukken. Die cijfers zijn er niet.”

Er zijn in de afgelopen twee maanden meer dan honderd klachten binnengekomen bij de NVA over de dure en lang durende keuring, en andere misstanden bij het CBR. De extra kosten lopen soms wel op tot 300 – 400 euro. Vooral de langdurende onduidelijkheid zorgt voor onnodige slapeloze nachten.

In een brief aan de minister pleit het NVA ervoor direct maatregelen te nemen bij het CBR ten aanzien van de gezondheidsverklaringen voor mensen met de diagnose ASS, zo schrijft Karol Henke: ” Veel van de gemelde problematiek bij het CBR is reeds in 2008 gemeld. Het kan en mag niet zo zijn dat 11 jaar na dato, uw antwoord en daden slechts een herhaling van zetten zijn en feitelijk dienen om een situatie in stand te houden. Een situatie waarbij burgers keer op keer slachtoffer zijn van een falend overheidsapparaat.

Gelet op het feit dat de problematiek bij het CBR reeds langer dan 11 jaar duurt, meerdere departementen en overheidsorganisaties betrokken zijn en er vermoedens zijn van structurele zorgfraude, verneem ik graag binnen 2 weken uw reactie. “