CBR: Denigrerend, ontmoedigend, kwetsend en duur

Logo CBR
Logo CBR

Als je eerlijk bent tegen het CBR over je autisme kan dat een duur grapje worden. Je moet namelijk een speciale test doen, die kost je al snel 264 euro, daarna volgt een rijtest, ook voor eigen rekening. Dit alles kost je weken. Ondertussen lopen de kosten voor je rijlessen door.

CBR: “Bij ASS toetsen we op het automatisch uitvoeren van handelingen, aandacht verdelen en voorspellen van gedrag van andere weggebruikers. Zonder rijtest kan het CBR vaak niet beslissen of iemand met ASS een rijexamen mag doen of het rijbewijs kan verlengen.”

De Regeling eisen geschiktheid 2000 stelt dat je met autisme onbeperkt geschikt bent voor een rijbewijs. Hierin staat: “bij de eerste beoordeling door het CBR van personen met een autismespectrumstoornis (ASS) moet een onderzoek plaatsvinden door een onafhankelijk specialist met kennis en ervaring op het gebied van ASS bij volwassenen aan de hand van een checklist met risicofactoren.

Personen met ASS zijn onbeperkt geschikt voor rijbewijzen uit groep 1 en 2 indien zowel co-morbide psychiatrische als somatische stoornissen voldoende onder controle zijn.”

Wat zijn de groepen 1 en 2?

  • Groep 1: rijbewijzen van de categorieën A1, A2, A, B, B+ E en T;
  • Groep 2: rijbewijzen van de categorieën C, C1, CE, C1E, D, D1, DE en D1E.

Autisme alleen is dus geen reden om geen rijbewijs te mogen halen. Waarom hier dan wel zo moeilijk over gedaan. Is dat niet onnodig ontmoedigend, kwetsend, duur en denigrerend?