Groot tekort aan leerkrachten in het voortgezet speciaal onderwijs (vso)

STIP VSO Utrecht

Door een groot tekort aan leerkrachten zijn klassen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) te groot. De scholieren hebben juist behoefte aan kleine klassen. Eigenlijk is een klas van twaalf, maximaal vijftien, leerlingen wenselijk, toch zijn klassen van 19 leerlingen geen uitzondering.

Op het vso zitten tieners die veel aandacht en begeleiding vragen. Ze hebben complexe thuissituaties; sommige ouders spreken nauwelijks Nederlands, kinderen zitten soms tot diep in de nacht te appen waardoor hun dag- en nachtritme compleet is verstoord en er speelt soms huiselijk geweld. Maar er zijn ook leerlingen met bijvoorbeeld autisme.

Het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) erkend de problematiek. “Het veroorzaakt bij deze leerlingen veel onrust, terwijl ze zijn gebaat bij rust en regelmaat.”

Op een VSO gaat ook veel meer tijd naar oudercontact en zijn er meer gesprekken met zorgverleners. Als er niet snel een oplossing komt voor het lerarentekort zal dit uiteindelijk effect hebben op de kosten voor Jeugdzorg, ook deze budgetten staan op dit moment hevig onder druk bij de verschillende gemeenten.