Eetproblemen en autisme

Autypisch
Anorexia en autisme

Meisjes en vrouwen in het autismespectrum hebben een hoger risico op anorexia nervosa dan mannen, suggereert onderzoek. Meisjes hebben ook meer kans dan jongens om niet gediagnosticeerd te worden met autisme, omdat hun symptomen kunnen worden aangezien voor de eetstoornis.

Onderzoekers van het Kings College in London schrijven in een artikel van ‘Current Psychiatry Reports’ dat tussen de 4 en 52,5 procent van de anorexia-pati├źnten een klinische diagnose van een autismespectrumstoornis heeft. Over het algemeen heeft 1 tot 1,5 procent van de bevolking autisme.

Sommige onderzoekers geloven dat autisme en anorexia een onderliggende genetische kwetsbaarheid delen. Een andere theorie is dat een gemiste of uitgestelde diagnose van autisme bij meisjes hen kwetsbaar maakt voor het ontwikkelen van secundaire geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder anorexia.

Professor Robyn Young van de Flinders University, zegt dat meisjes hun autisme vaak beter “camoufleren” dan hun mannelijke tegenhangers. Slechts 5 procent van de leraren meldt problemen met meisjes in het autismespectrum. Clinici herkennen ook minder vaak de symptomen van autisme bij meisjes.

Dr. Young zei dat mensen in het spectrum kieskeurige eters kunnen zijn. Ze vermijden bepaalde smaken en texturen vanwege zintuiglijke gevoeligheden of vanwege het opleggen van willekeurige regels door rigide gedachten.

Gezondheidswerkers moeten weten dat personen met autistische kenmerken aanpassingen in de behandeling of meer intensieve zorg nodig kunnen hebben om een eetstoornis te overwinnen.

Bron